Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Andrespol  sprawdź informacje Na Mapie gminy Andrespol

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Andrespol.

Mapa Geoportal Andrespol

Dane urzędu

Urząd Gminy Andrespolul. Rokicińska 126Andrespol, 95-020

Tel: 42 2132440

Fax: 42 2132440

E-mail: ug@andrespol.pl

Powiat: łódzki wschodni

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Andrespol: 1006022

Witryna: www.andrespol.pl

Władze lokalne: Wójt Dariusz Kubusug@andrespol.pl

Gmina Andrespol w liczbach

Powierzchnia gminy Andrespol*

25 km2

2323 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Andrespol*

14 307 mieszkańców

561 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Andrespol*

556 mieszkańców na km2

249 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Andrespol

Geoportal Andrespol prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Andrespol

Jak powstał Geoportal gminy Andrespol?

Geoportal Andrespol powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Andrespol, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Andrespol umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Andrespol

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Andrespol?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Andrespol;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Andrespol;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Andrespol;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Andrespol;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Andrespola.
Informacje na Geoportalu Andrespol

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Andrespol?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Andrespol;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Andrespol;
 • Rejestr MPZP Andrespol;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Andrespol;
 • Mapa Topograficzna gminy Andrespol;
 • Mapa Solarna gminy Andrespol;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Andrespol;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Andrespol

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Andrespol?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Andrespol.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Andrespol łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Andrespolu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Andrespola zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Andrespol, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Andrespol oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Andrespol. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Andrespola możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Andrespola. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Andrespol. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Andrespol.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Andrespolu.

  Geoportal gminy Andrespol posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Andrespol. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Andrespolu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Andrespol przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Andrespolu.

  W Geoportalu Andrespol przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Andrespol. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Andrespolu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Andrespol zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Andrespol, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Andrespol oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Andrespol.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Andrespol. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Andrespol są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Andrespol podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Andrespol.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Andrespolu. W Geoportalu gminy Andrespol udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Andrespolu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Andrespol.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Andrespol. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Andrespol dla mieszkańców

Geoportal Andrespol jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Andrespol. Na mapie Andrespola sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Andrespol mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Andrespol. Korzystając z map Geoportalu gminy Andrespol w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Andrespol są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Andrespol dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Andrespol dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu